I min trädgård

Pekbok med lite, lite text… Om vad som finns i trädgården!
Utgiven på Alfabeta bokförlag 2016.

I min tradgard
Biet surrar
Ankan badar