Trädet på kullen

“På en kulle står ett träd. På trädet växer löv. Och på en gren sitter en…pojke!” Utgiven på Alfabeta bokförlag 2014.

Trädet-på-kullen,-omslag

Det-är-vår!

Klättra-upp!

Nyser!

Hej-då,-Olof!