Vänta på vind

Omslagsteckning till novellsamling av Cecilia Davidsson.

Vänta-på-vind