Källkritik

Källkritik

Källkritik

Nyanländ

Nyanländ

Nyanländ

Ögonflickan

Ögonflickan

Ögonflickan

Teknik i skolan

Teknik i skolan

Teknik i skolan

“På en kulle står ett träd. På trädet växer löv. Och på en gren sitter en… …pojke!” Utgiven på Alfabeta bokförlag 2014.

Trädet-på-kullen,-omslag

Det-är-vår!

Klättra-upp!

Nyser!

Hej-då,-Olof!

Trädet på kullen

“På en kulle står ett träd. På trädet växer löv. Och på en gren sitter en… …pojke!” Utgiven på Alfabeta bokförlag 2014.

Trädet-på-kullen,-omslag

Det-är-vår!

Klättra-upp!

Nyser!

Hej-då,-Olof!

Upplyst

Upplyst

Upplyst

Casper

Casper

Casper

Liten

Liten

Liten

rekryter

Rekryter

rekryter

Storkryss

Storkryss

Storkryss

rattigheter

Rättigheter

rattigheter

katastroflage

Katastrofläge

katastroflage